www.favv.be     |   Activiteitenverslag 2023 HOME
FR   |   NLHet FAVV
Het FAVV
Ten dienste van de consumenten
Ten dienste van
de consumenten
Ten dienste van de professionelen
Ten dienste van
de professionelen
Internationale relaties - Export
Internationale
relaties - Export
Controles
Controles  Voedseltoxi-infecties
Voedseltoxi-infecties
Dieren- en plantengezondheid
Dieren- en
plantengezondheid
Fraudebestrijding
Fraudebestrijding
Barometers
Barometers
 


 
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES: - FAVV
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT:
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren


 
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen  |  Toegankelijkheidsverklaring  |  Ons cookiebeleid  |  Gebruiksvoorwaarden & disclaimer